Agencija za zavarovalno zastopanje

Vzajemna

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za doplačila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti.Zakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje?v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Komu je namenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki imajo po zakonu urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in niso zavezanci za doplačila, razen tistim, ki jih zakon obveznosti doplačil izrecno oprošča. To so: otroci, šolska mladina, dijaki in študentje, ki se redno šolajo in so mlajši od 26 let, ter osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

Katere stroške krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške naslednjih doplačil:

  • zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
  • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisana na recept,
  • nenujni reševalni prevozi,
  • zdravstveni pripomočki,
  • ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zobnoprotetični nadomestki (do priznane vrednosti).

Odstotni deleži, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

  • pri zobni protetiki je delež doplačil 90 %,
  • pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 %,
  • pri nenujnih reševalnih prevozih 90 %,
  • pri zdravilih z vmesne liste 90 %.

Pri storitvah osnovne zdravstvene dejavnosti znaša doplačilo 15 odstotkov, pri storitvah bolnišnične dejavnosti od 5 do 15 odstotkov. V nekaterih primerih (npr. zahtevnejši operativni posegi) lahko celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar lahko teh 5 odstotkov doplačil pomeni velik izdatek za bolnika.

V primeru, da imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vam doplačila krije zavarovalnica, če pa zavarovanja nimate, bi morali v takih primerih ta odstotek vrednosti zdravstvene storitve plačati sami.