PODJETNIŠKO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE

POSLUJTE NA TRDIH TEMELJIH (pdf)

Zavarovanje zgradb in opreme

Z zavarovanjem poslovnih zgradb in opreme se zavarujemo pred daljšimi izpadi v delovnem procesu in nepredvidenimi stroški, ki so posledica nezgod ali naravnih nesreč in so lahko odločilnega pomena za uspešno poslovanje podjetja.

Zavarujete lahko naslednje vrste poslovnih objektov:

  • poslovne zgradbe,
  • skladiščne zgradbe,
  • delavniške zgradbe, v katerih se izvajajo proizvodne dejavnosti in storitve,
  • dodatne objekte, ločene od poslovnih, skladiščnih in delavniških zgradb,
  • poslovno opremo, ki je v lasti podjetja in je zavedena v poslovnih knjigah ali na seznamu, ki je priloga polici,
  • ob posebnem dogovoru in doplačilu je možno zavarovati tudi opremo, ki je v lasti drugih oseb ter osebno garderobo zaposlenih.

Prednosti zavarovanja poslovnih zgradb:

  • zavarovanje pred poslovno škodo,naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe;
  • možnost obročnega plačila premije,popusti za pakete poslovnih zavarovanj;
  • dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo ter z napravami za javljanje in gašenje požarov.

S posebnimi zavarovanji lahko zgradbo zavarujete tudi za nevarnost potresa, vlomov ali razbitega stekla.