Grawe nezgode

Nezgodno zavarovanje Zavarovalnice Grawe, preverite ponudbo. Želim izvedeti več…

Zavarovanje MojDom (Zavarovalnica Tilia d.d.)

Zavarovanje MojDom je celovito zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov lastnikov ali najemnikov stanovanjskih in počitniških objektov, pomožnih objektov, kmečkih gospodarstev, etažne lastnine ter stanovanjske opreme.

Pridobite najugodnejšo ponudbo(povezava), ponudbo lahko dobite na več načinov, preko našega kontaktnega obrazca,  našega maila info@agenttim.si, ali pokličite na 01/ 8397 282.

petke

Vzajemna “najugodnejše zdravstveno zavarovanje v Sloveniji”

vzajemnaZakaj potrebujemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

v Sloveniji obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, šolarjem in le pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene storitve, drugi del moramo kot doplačilo plačati sami, oziroma nam ta del krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Podrobnosti

PODJETNIŠKO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE

POSLUJTE NA TRDIH TEMELJIH (pdf)

Zavarovanje zgradb in opreme

Z zavarovanjem poslovnih zgradb in opreme se zavarujemo pred daljšimi izpadi v delovnem procesu in nepredvidenimi stroški, ki so posledica nezgod ali naravnih nesreč in so lahko odločilnega pomena za uspešno poslovanje podjetja.

Zavarujete lahko naslednje vrste poslovnih objektov:

  • poslovne zgradbe,
  • skladiščne zgradbe,
  • delavniške zgradbe, v katerih se izvajajo proizvodne dejavnosti in storitve,
  • dodatne objekte, ločene od poslovnih, skladiščnih in delavniških zgradb,
  • poslovno opremo, ki je v lasti podjetja in je zavedena v poslovnih knjigah ali na seznamu, ki je priloga polici,
  • ob posebnem dogovoru in doplačilu je možno zavarovati tudi opremo, ki je v lasti drugih oseb ter osebno garderobo zaposlenih.

Prednosti zavarovanja poslovnih zgradb:

  • zavarovanje pred poslovno škodo,naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe;
  • možnost obročnega plačila premije,popusti za pakete poslovnih zavarovanj;
  • dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo ter z napravami za javljanje in gašenje požarov.

S posebnimi zavarovanji lahko zgradbo zavarujete tudi za nevarnost potresa, vlomov ali razbitega stekla.