Agencija za zavarovalno zastopanje

Avtomobilska zavarovanja Zavarovalnica Sava

Pri Zavarovalnici Sava lahko sklenete avtomobilsko zavarovanje po vaši meri.

V treh korakih si lahko sestavite svoj najugodnejši paket zavarovanja, na ceno pa lahko vplivate sami, z izbiro:

 • za vas primernega paketa avtomobilskega zavarovanja,
 • svojega serviserja,
 • načina popravila avta: z originalnimi ali kvalitativno enakovrednimi nadomestnimi deli,
 • višine odbitne franšize.

Lastniki osebnih vozil lahko izbirate med sledečimi paketi avtomobilskega zavarovanja:

 • Premium,
 • Osnovni,
 • Mini in
 • Fleksi.

Vsak od paketov že vsebuje zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje voznika je pri Premium, Osnovnem in Mini paketu že vključeno, medtem ko se pri Fleksi paketu lahko zavarovalec odloči, ali ga bo izbral ali ne.

Paketi so torej sestavljeni iz različnih kombinacij zavarovanja, ki jih navajamo v spodnji preglednici:

 Premium in Fleksi paket

Avto kasko zavarovanje vozila glede na izbiro paketa krije:

 • prometne nesreče; prometne nesreče na parkirišču, povzročene z neposrednim trkom ali dotikom neznanega motornega vozila; neposrednega trka ali dotika zavarovanega vozila z divjadjo ali domačimi živalmi; potopitve ali poškodovanja zavarovanega vozila med prevozom s splavom ali trajektom v Republiki Sloveniji in Hrvaški,
 • objestnosti,
 • toče,
 • poškodovanja vozila: viharja, padca ali udarca kakega predmeta, snežnega plazu, direktnega udara strele, potresa, zemeljskega plazu, poplave, hudourniške ali visoke vode, požara, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na zavarovanem vozilu, eksplozije, padca zrakoplova, manifestacij ali demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev, pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh (ravnanje v skrajni sili).