Popolni kasko Tilia d.d.

mqdefault (1)Popolni Kasko

“All inclusive”
Kritje za vedno popoln avto
Delne kombinacije
Vse so že vključene
Pnevmatika+
Z minimalnim doplačilom lahko zavarujete tudi poškodbo pnevmatike

Popolni Kasko je namenjen lastnikom novejših avtomobilov, ki ničesar ne prepuščate naključju. Zavarovanje krije škodo uničenja, izginitve ali poškodovanja zavarovanega vozila zaradi najrazličnejših vzrokov. Vključeno je tudi kritje stroškov nadomestnega avtomobila, prevzema rešenih delov ter vse delne kombinacije, kot so parkirišče ali divjad.

Z manjšim doplačilom lahko zavarujete tudi pnevmatike. Pnevmatika+ krije strošek obeh pnevmatik na eni osi tudi takrat, ko je bila v nesreči poškodovana ali uničena le ena.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje Tilia d.d.

images tiliaAO in AO+

Hitreje do bonusa
Preskok za kar dva razreda v višji premijski razred
Odkup prve škode
Obdržite isti premijski razred kljub eni prometni nesreči
Delne kasko kombinacije
Po želji dodate parkirišče, divjad …

AO (avtomobilska odgovornost) varuje lastnika avtomobila pred finančnimi posledicami nesreče, ki jo povzroči voznik vozila. Z zakonom predpisana zavarovalna vsota za nematerialno škodo znaša 5.000.000 EUR, za materialno pa 1.000.000 EUR. Z manjšim doplačilom lahko zavarovalne vsote podvojite.

Zavarovanje AO lahko nadgradite z AO+ in tako zavarujete voznika vašega vozila za primer telesnih poškodb ali smrti. Zavarovanje AO+ krije škodo do 51.000 EUR oziroma do 75.000 EUR z doplačilom.

ZM Best Doctors

ZM Best Doctors

Zdravje vam prinaša največje obresti. Zato ne oklevajte in se odločite za zavarovanje ZM Best Doctors – zdravljenje pri najboljših zdravnikih.

Kaj je zavarovanje ZM Best Doctors?

Je zdravstveno zavarovanje, ki omogoča dostop do drugega zdravniškega mnenja in zdravljenje pri najboljših zdravnikih in ustanovah za zdravljenje v tujini.

Komu je zavarovanje namenjeno?

Zavarovanje je namenjeno vsem zdravim osebam od 31 dneva do 64 leta starosti. Osebam, ki v najbolj nujnih primerih potrebujejo in pričakujejo najboljšo in takojšnjo zdravstveno oskrbo vrhunskih strokovnjakov.

Zavarovanje ZM Best Doctors vključuje dostop do najboljših zdravnikov, ki bodo, v kolikor boste to potrebovali, preučili vaš morebitni primer in vam poiskali ter priporočili najboljšo ustanovo za zdravljenje zunaj Slovenije.  (več podatkov)

PODJETNIŠKO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE

POSLUJTE NA TRDIH TEMELJIH (pdf)

Zavarovanje zgradb in opreme

Z zavarovanjem poslovnih zgradb in opreme se zavarujemo pred daljšimi izpadi v delovnem procesu in nepredvidenimi stroški, ki so posledica nezgod ali naravnih nesreč in so lahko odločilnega pomena za uspešno poslovanje podjetja.

Zavarujete lahko naslednje vrste poslovnih objektov:

  • poslovne zgradbe,
  • skladiščne zgradbe,
  • delavniške zgradbe, v katerih se izvajajo proizvodne dejavnosti in storitve,
  • dodatne objekte, ločene od poslovnih, skladiščnih in delavniških zgradb,
  • poslovno opremo, ki je v lasti podjetja in je zavedena v poslovnih knjigah ali na seznamu, ki je priloga polici,
  • ob posebnem dogovoru in doplačilu je možno zavarovati tudi opremo, ki je v lasti drugih oseb ter osebno garderobo zaposlenih.

Prednosti zavarovanja poslovnih zgradb:

  • zavarovanje pred poslovno škodo,naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe;
  • možnost obročnega plačila premije,popusti za pakete poslovnih zavarovanj;
  • dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo ter z napravami za javljanje in gašenje požarov.

S posebnimi zavarovanji lahko zgradbo zavarujete tudi za nevarnost potresa, vlomov ali razbitega stekla.