Agencija za zavarovalno zastopanje

Zavarovalno zastopniška agencija za vse vrste zavarovanj

 • Sklepamo vse vrste zavarovanj na področju Slovenije, zastopamo vse večje zavarovalnice in za stranko pripravimo najboljše zavarovanje.
 • Za pripravo ponudbe nam pošljite vašo staro polico na naš mail info@agenttim.si,
 • Lahko pa pokličete na našo telefonsko številko 01 83 97 282 in vam pripravimo ponudbo.
 • Avtomobilska odgovornost – Predpisano po zakonu

  Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

  zavarovanje avtomobilsko
  Kaj krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti?

  Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se mora torej lastnik vozila zavarovati pred svojo morebitno odgovornostjo za povzročeno škodo, ki nastane zaradi uporabe motornega vozila v prometu. Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.
  Z zakonom predpisane zavarovalne vsote

  Nematerialna (škoda zaradi smrt, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja):             5.000.000 EUR

  Materialna (škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari):                                     1.000.000 EUR

  Z dogovorom in doplačilom pa je možno skleniti tudi višje zavarovalne vsote.
  Želite bolje zavarovati sebe in avto?

  Skupaj z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti lahko sklenete tudi:

  zavarovanje pomoči na cesti

  zavarovanje pravne pomoči

  delni avtomobilski kasko

  odkup prve škode

 • Avtomobilski kaskoKasko zavarovanje krije škodo na motornem vozilu povzročitelja prometne nesreče oziroma oškodovanca, če povzročitelj ni znan oziroma je škodo povzročil nek naravni pojav oziroma višja sila.KASKO

  Popolni kasko krije vse nevarnosti po pogojih, ki so jih zavarovalnice pripravljene kriti (npr. škode zaradi: vojne, kaznivega dejanja zatajitve in goljufije, jedrske reakcije ne krije nobena zavarovalnica).

  Franšiza oziroma soudeležba pri škodi je znesek, ki ga zavarovanec nosi sam v primeru škode. Določi se v % od nabavne vrednosti avtomobila.

  Odbitna franšiza seveda vpliva na ceno kasko zavarovanja, in sicer večja kot je franšiza nižja je cena kasko zavarovanja.

  Paket delnega kaska krije naslednje nevarnosti: prometna nesreča, padec zrakoplova, potopitev med prevozom s trajektom, požar, potres, udar strele, eksplozija, zemeljski in snežni plaz, poplava, najem nadomestnega osebnega vozila.

  Dodatno pa lahko dokupimo: vihar in točo, krajo in vandalizem ter delne kombinacije

  divjad, stekla, luči, ogledala in parkirišče

  dodatne kombinacije so samostojne kombinacije avtomobilskega kasko zavarovanja, kjer pomeni kombinacija:

  divjad-neposredni dotik zavarovanega osebnega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi.

  steklo- razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega stekla na zavarovanem osebnem avtomobilu, razen standardno vgrajenih zunanjih svetlobnih teles in ogledal

  steklo- razbitje, poškodovanje ali tatvina zunanjih svetlobnih teles in ogledal na zavarovanem avtomobilu

  parkirišče prometne nesreče na parkirišču, povzročeme z neposrednim dotikom neznanegamotornega vozila ali padca snega, ledenih sveč oziroma ledenih tvorb

  Premoženjsko zavarovanje

  Zavarujemo lahko naslednje stanovanjske in počitniške hiše:

  Stalno ali občasno naseljene stanovanjske hiše in pripadajoče pritikline, v katerih je lahko največ polovica površine namenjene za pridobitno dejavnost;

  Hiše v kombinaciji s kmečkimi ali gospodarskimi objekti, čeprav je več kot polovica površine objekta namenjene za kmetijsko dejavnost;

  Počitniške objekte (vikende, brunarice) s pripadajočimi pritiklinami;

  Stanovanjske hiše, zgrajene vsaj do vključno 3. gradbene faze s streho in strešno kritino;

  Pomožne objekte (do tlorisne površine 30 m2), ki so ločeni od stanovanjske hiše in se nahajajo na istem dvorišču (garaže, lope, ute, nadstreški, tople grede, steklenjaki, bazeni, igrišča).

  premoženjsko zavarovanje

  Kdaj zavarovanja ne moremo skleniti?

  Če obstaja za objekt že sklenjeno premoženjsko zavarovanje pri drugi zavarovalnici;

  Če več kot polovica stanovanjske hiše služi za pridobitno dejavnost (stanovanjske hiše, v katerih je en del namenjen kmetijski dejavnosti (hlev, kleti, shrambe, garaže), se lahko zavarujejo po tej premijski skupini, vendar samo na dejansko vrednost);

  Če stanovanjski del objekta ni ločen od gospodarskega dela s požarnim zidom;

  Če v stanovanjski hiši bivajo štirje ali več lastnikov.

  Pri objektih so zavarovani vsi deli zgradbe, vsa v objekt vgrajena stekla, balkonske ograje, vse vgrajene napeljave in vsa vgrajena oprema, ki je sestavni del objekta (centralna kurjava s cisterno za gorivo, grelniki vode, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare, dvigala in ostala oprema, ki služi objektu).

  Pri stanovanjskih objektih so zavarovanie tudi vrtne ograje, oporni zidovi, tlakovana dvorišča in pločniki.

  Osebna zavarovanja

 • Klasična življenjska zavarovanja
 • Kaj je klasično življenjsko zavarovanje?
 • Klasično življenjsko zavarovanje je oblika zavarovanja, ki zavaruje tisto, kar je najbolj dragoceno – vaše življenje.
 • osebna zavarovanja
 • Kdo se lahko zavaruje?
 • Zavarujejo se lahko vsi med 14. in 65. letom starosti; priporočljivo je, da se zavarujete čimprej.
  Zakaj se življenjsko zavarovati?
 • Zagotovite si socialno in ekonomsko varnost
 • Zaščitite svojo družino v primeru smrti ali hujše bolezni
 • Zaščitite delovne sposobnosti
 • Varčujte za lastno nepremičnino
 • Varčujte za dodatno pokojnino
 • Varčujte za šolanje otrok
 • Življenjska naložbena zavarovanja
 • Združite varnost in donosnost!
 • Za življenjsko naložbeno zavarovanje je značilno, da združuje klasično življenjsko zavarovanje in varčevanje v domačih in tujih vzajemnih skladih. To je oblika življenjskega zavarovanja, pri katerem zavarovalec prevzame naložbeno tveganje za izplačilo ob poteku zavarovanja in je lahko veliko bolj donosna od klasičnih oblik življenjskih zavarovanj, saj je pri teh glede izbire naložbene politike zavarovalnica omejena z zakonskimi določbami.
  Prednosti naložbenih življenjskih zavarovanj pred klasičnimi
 • Poleg možnosti za doseganje višjih donosov imajo naložbena življenjska zavarovanja tudi druge prednosti pred klasičnimi. Najpomembnejša je, da so veliko bolj prilagodljiva glede spreminjanja zavarovalnih vsot in premij, ponujajo pa tudi možnost predujma (vnaprejšnje izplačilo dela vrednosti premoženja) in odkupa (predčasna prekinitev zavarovanja z izplačilom odkupne vrednosti).
  Nezgodna zavarovanja
 • Nezgode prežijo na nas na vsakem koraku. Lahko se zgodijo kadarkoli, komurkoli ali kjerkoli, pri delu, športu, v naravi ali v prometni nesreči. Njihove posledice pa so lahko tudi zelo hude. Poleg tega nas lahko tudi finančno ogrozijo. Z različnimi vrstami nezgodnih zavarovanj lahko vsaj deloma omilimo posledice takšnih nesreč.
 • NEZGODNA ZAVAROVANJA
 • Vrste nezgodnih zavarovanj
 • Obstaja veliko različnih vrst nezgodnih zavarovanj, najbolj pogosta pa so naslednja:
 • Posamično nezgodno zavarovanje oseb
 • Kolektivno nezgodno zavarovanje oseb
 • Nezgodno zavarovanje upokojencev
 • Nezgodno zavarovanje članov gospodinjstva
 • Nezgodno zavarovanje vodilnih delavcev
 • Nezgodno zavarovanja lahko sklenete individualno, kolektivno ali pa ga priključite življenjskemu zavarovanju in si na ta način zagotovite popolno finančno varnost v primeru nepričakovanih dogodkov.
  Zakaj se nezgodno zavarovati?
 • Z dodatnim nezgodnim zavarovanjem si zagotovite:
 • Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote za primer invalidnosti zaradi poškodbe
 • Izplačilo dnevne odškodnine zaradi poškodbe
 • Izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote v primeru nezgodne smrti
 • Izplačilo za preležane dneve v bolnišnici zaradi poškodbe
 • Zdravstveno zavarovanje

Latest News


Zdravstveno zavarovanje

Zdravje je naše največje bogastvo. Z drugačnim, spremenjenim, tempom življenja je bilo do sedaj naše zdravje postavljeno v ozadje. Stopimo skupaj iz okvirjev in poskrbimo, da bomo lahko kvalitetno uživali sadove svojega dela. Čas je, da postavimo ZDRAVJE na prvo mesto.

Kasko Zavarovalnica Sava d.d.

Najboljši in najugodnejši kasko zavarovanje vozil

Turistično zavarovanje

Turistično zavarovanje z asistenco v tujini Letno zavarovanje že od 26,48 evra  Brezskrbno naokrog – po vsem svetu

Ugodnosti za članePSS

Ugodnosti za članePSS – za zavarovanje obravnavamo vsakega posebej in pripravimo najugodnejše zavarovanje – 50% popust na vse storitve v zvezi z registracijo vozila, podaljšanje, prepis, odjava iz prometa, – 90% popust na storitev podaljšanje registracije ob sklenitvi zavarovanja pri nas, – 50% popust za prevoz poškodovanih ali pokvarjenih osebnih…

Zavarovalnica Sava d.d. NOVI ČASI

  Z nastajajočo drugo največjo zavarovalnico v celotni regiji spreminjamo zavarovalništvo in ga prilagajamo času, potrebam posameznika in družbe.

 • Logo Image
 • Logo Image
 • Logo Image
 • Logo Image
 • Logo Image